VASCUMED s.r.o.
Centrum žilní chirurgie

Přívrat 1963/30
616 00 Brno

Tel.: +420 725 861 000
Email: info@krecove-zily.com

Křečové žíly – léčba obecně

Během první vstupní konzultace bude zjištěn Váš celkový zdravotní stav. Konzultující lékař zhodnotí celkový zdravotní stav, prodělané nemoci, operace a společně zjistíme některé dědičné zátěže. Podrobně bude klinicky vyšetřen cévní systém dolních končetin (tzn. tepen, hlubokých a povrchových žil) nejprve klinicky a následně barevným duplexním ultrazvukem.

 

Na základě těchto vyšetření Vám doporučíme léčebný postup spočívající vždy v kombinaci konzervativní terapie a různých forem invazivní léčby. Pokud se vzájemně domluvíme na operačním řešení, bude Vám objasněn princip zákroku, možná rizika operace a vysvětleny předoperační pokyny i zásady nutné pro pooperační období. Nabídnout je možno léčbu téměř veškerých patologicky změněných povrchových žil, ale zatím není v možnostech současné medicíny zbavit se společně s křečovými žilami choroby samotné, která je na celý život. Právě proto je vhodné do budoucna dodržovat také veškerá preventivní opatření a principy konzervativní léčby, a to i přesto, že křečové žíly jsou odstraněny.

 

Léčba křečových žil je konzervativní nebo radikální – operační. Operačním výkonem odstraníme postižené úseky povrchových žil a zlepšíme tím příznaky onemocnění včetně vzhledu končetin, nicméně podstatu onemocnění tím nijak neovlivníme.

 

Konzervativní léčba (kompresivní bandáže, venotonika, masti) je základem léčby, pomáhá v odstraňování příznaků a předchází zhoršení, nemá však vysloveně léčebný efekt ve smyslu odstranění křečových žil, pouze přináší úlevu od příznaků onemocnění a zabraňuje, respektive oddaluje vznik případných komplikací onemocnění (ekzematizace kůže, hyperpigmentace, bércové vředy...). Jestliže se však křečové žíly jednou objeví, nepomůže než je odstranit nebo se s nimi smířit, venotonika a lokální přípravky v mastích nebo spreji mohou skutečně přinést pouze úlevu od příznaků.

 

Radikální léčba křečových žil spočívá v tradičním operačním nebo miniinvazivním odstranění všech viditelných a především postižených úseků povrchových žil. Před každým invazivním zásahem na žilním systému je však potřeba provést pečlivé klinické vyšetření včetně vyšetření pomocí ultrazvuku (duplexní ultrazvuk povrchového žilního systému), protože jen tak můžeme zasáhnout skutečně cíleně a odstranit jen ty úseku žil, které jsou skutečně postižené, a naopak ponechat úseky zdravé. Jen tak docílíme nejlepšího výsledku.

 
 

Kmenové (velké) křečové žíly lze v současnosti odstranit několika způsoby:

  1. endovenózní (miniinvazivní) operací pomocí laseru nebo radiofrekvence
  2. klasickou operací
  3. tekutinovou nebo pěnovou sklerotizací pod kontrolou ultrazvukem
 

 

Retikulární a drobné žíly v podkoží lze v současnosti odstranit několika způsoby:

  1. ambulantní flebektomií
  2. tekutinovou nebo pěnovou sklerotizací

 

Mikrovarixy (metličkové rozšířené žilky v kůži) lze v současnosti odstranit několika způsoby:

  1. tekutinovou sklerotizací
  2. transdermálním tzv. "cévním" laserem 

 

Princip sklerotizace spočívá v napuštění varixu látkou, která zničí cévní výstelku (endotel) žíly a vyvolá umělý zánět - takto ošetřená žíla se po několika týdnech vstřebá. Sklerotizace je ambulantní metoda, klienta omezí v jeho normálním životě zcela minimálně. Používá se především u některých méně rozvinutých forem křečových žil, zejména kosmetických mikrovarixů a retikulárních žilek. Některá pracoviště používají tuto metodu i k ošetření velkých kmenových křečových žil, a to pod kontrolou ultrazvuku. Sklerotizační roztok se používá buď ve formě tekutiny, nebo pěny. Nejčastějším nežádoucím efektem léčby jsou pigmentové skvrny, což mírně snižuje oblíbenost metody v kosmetických indikacích. V poslední době zažívá metoda zejména v souvislosti s používáním sklerotizační pěny a s rozvojem ultrazvuku novodobou renesanci. 

 

Transdermální laser využívá schopnosti absorpce určité části světelného spektra v červeném krevním barvivu. Přiložením laserové sondy ke kůži se světelná energie pohlcuje právě v místě rozšířených červených cévek, přeměňuje se na teplo a tím cévku spálí. Kožním laserem je možné proto odstranit jen drobné červené žilky - mikrovarixy. Na podobném principu a ve stejných indikacích pracuje i radiofrekvenční termokoagulační jehla, kterou s úspěchem používáme i na našem pracovišti.

 

Operační odstranění varixů se dnes provádí ambulantně v lokálním umrtvení nebo za krátkodobé hospitalizace v nemocnici. Klasické odstranění hlavního povrchního žilního kmene (vena saphena magna a vena saphena parva) zavedením kovového nebo plastového vodiče s olivkou na konci a jejího vytržení z podkoží je spojeno s nutností řezu u kotníku (nebo pod kolenem) a v třísle a je spojenou s krátkodobou hospitalizací a celkovou nebo svodnou anestezií. Méně razantní odstranění křečových žil je pomocí invaginačního stripperu. Nejmodernější miniinvazivní metody využívají místo vytržení žíly metodu zatavení žilního kmene vláknem endovaskulárního laseru nebo sondou radiofrekvenční ablace. Principem operace je dosažení kontrolovaného smrštění a trvalého uzavření žíly pomocí laserové nebo radiofrekvenční energie, která je uvnitř žíly měněna na tepelnou energii. Energie je přenášena z generátoru pomocí speciálního katétru nebo sondy. Obě miniinvazivní metody jsou používány i na našem pracovišti. Hlavní výhodou miniinvazivních metod je podstatně kratší pooperační rekonvalescence, krátko- a střednědobé výsledky (týkající se znovuobjevení varixů) jsou však srovnatelné s tradiční chirurgickou metodou.

 

Menší křečové žíly (tzv. retikulární) odstraňujeme z drobných asi 3-5 mm řezů nebo vpichů speciálními nástroji po úsecích 6-10 cm metodou zvanou ambulantní flebektomie. Ranky není nutné většinou šít, je zde minimální tvorba podlitin a metoda má velmi dobré kosmetické výsledky. Nelze ji však použít u všech typů postižení žil, zejména pokud je postižen i hlavní žilní kmen je to pouze metoda doplňková.

 

 

Robert Vlachovský - ZnamyLekar.cz

Copyright © 2009 Centrum žilní chirurgie
Tvorba www stránek  MACHIN.cz, webhosting  forpsi.com


Plastická-chirurgie.info VASCUMED s.r.o. - Centrum žilní chirurgie
se specializuje na zákrok Léčba křečových žil (varixů)
na portálu Plastická-chirurgie.info
VASCUMED s.r.o. - Centrum žilní chirurgie portál o plastické chirurgii