MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D.

MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D.
 • narozen v roce 1977 v Uherském Hradišti
 • v letech 1995 – 2001 absolvoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně
 • vedoucí lékař a zástupce přednosty pro vědu a výzkum na II. chirurgické klinice LF MU a FN u sv. Anny v Brně (cévní chirurgie)
 • atestace z chirurgie I. st. (2004), specializovaná způsobilost v oboru chirurgie (2010), atestace z cévní chirurgie (2011)
 • držitel licence ČLK pro výkon soukromé lékařské praxe
 • certifikát pro laserové operace na žilním systému (2005), certifikát pro operace žil pomocí radiofrekvence (2009), certifikát pro operace žil pomocí lepidla (2016)
 • obhajoba doktorského studijního programu a získání titulu Ph.D. (2011)
 • člen České společnosti kardiovaskulární chirurgie (ČSKVCH), European Society for Vascular Surgery (ESVS), Flebologické společnosti ČLS JEP, European Venous Forum (EVF), Association of International Vascular Surgeons (AIVS)

MUDr. Václav Žižlavský

MUDr. Václav Žižlavský
 • narozen v roce 1986 v Třebíči
 • v letech 2006 – 2012 absolvoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně
 • od roku 2012 až dosud lékař na II. chirurgické klinice LF MU a FN u sv. Anny v Brně (cévní chirurgie)
 • specializovaná způsobilost v oboru chirurgie (2016), atestace z cévní chirurgie (2020)
 • certifikát pro operace žil pomocí radiofrekvence (2018)
 • člen České společnosti kardiovaskulární chirurgie (ČSKVCH), European Society for Vascular Surgery (ESVS)
 • na naší klinice provádí a je specializován na operace křečových žil pomocí radiofrekvenční ablace

MUDr. Jan Buček

MUDr. Jan Buček
 • narozen v roce 1975 v Brně
 • v letech 1994 – 2000 absolvoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně
 • vedoucí lékař na II. chirurgické klinice LF MU a FN u sv. Anny v Brně (cévní chirurgie)
 • specializovaná způsobilost v oboru chirurgie (2010), atestace z cévní chirurgie (2011)
 • certifikát pro operace žil pomocí radiofrekvence (2019)
 • člen České společnosti kardiovaskulární chirurgie (ČSKVCH), European Society for Vascular Surgery (ESVS)
 • na naší klinice provádí a je specializován na operace křečových žil pomocí radiofrekvenční ablace

MUDr. Jan Šponiar

MUDr. Jan Šponiar
 • narozen v roce 1991 v Ústí nad Orlicí
 • v letech 2010 – 2016 absolvoval Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě
 • od roku 2016 dosud lékař na II. chirurgické klinice LF MU a FN u sv. Anny v Brně (cévní chirurgie)
 • odborná způsobilost v oboru chirurgie (2019)
 • certifikát pro mechanicko-chemickou ablaci (MOCA) metodou Clarivein (2020) a radiofrekvenci (2021)
 • člen České společnosti kardiovaskulární chirurgie (ČSKVCH), European Society for Vascular Surgery (ESVS)
 • na naší klinice provádí a je specializován na operace křečových žil pomocí metody Clarivein (mechanicko-chemická ablace) a pomocí radiofrekvenční ablace