Pociťujete bolesti dolních končetin, máte noční křeče, otoky nebo dokonce viditelné křečové žíly?

Jestliže ano, je možné, že máte reflux v systému povrchových žil. V tomto případě je vhodné, abyste si nechali vyšetřit povrchové i hluboké žíly pomocí duplexního ultrazvuku. Pacientům s křečovými žílami lze v současné době nabídnout vedle tradičního chirurgického odstranění i miniinvazivní zákrok pomocí laseru, radiofrekvenční ablace, mechanicko-chemické ablace nebo žilního lepidla – jedná se o minimálně invazivní a komfortnější alternativy k tradičnímu chirurgickému odstranění – větších i menších křečových žil. Tento zákrok se navíc provádí ambulantně, při místním znecitlivění a ihned po ošetření je možno odejít domů.

Jak laserová nebo radiofrekvenční energie vlastně v křečové žíle působí?

Tepelná energie, jejíž zdrojem je laserový či radiofrekvenční generátor, je pomocí vlákna nebo katetru zavedeného do nitra žíly aplikována přímo na žilní stěnu, která se svráští a tak se uzavře – poté již krev nemůže takto ošetřenou křečovou žilou proudit. Postupně z ní vznikne vazivový pruh.

Jak na křečovou žílu působí žilní lepidlo?

Chemicky, a proto tento typ ošetření nevyžaduje aplikaci místního znecitlivění, to je jedna z velkých výhod tohoto typu ošetření.

Je zničení žíly pro tělo problém? Nechybí ošetřené nebo odstraněné křečové žíly tělu?

Ne. Na dolní končetině je velké množství povrchových žil a po ošetření je krev z těchto žil nasměrována do zdravých žil a odváděna dále směrem k srdci. Postižené žíly tělu určitě nechybí, navíc i za normálních okolností naprostou většinu žilní krve odvádí z končetin systém hlubokých žil.

Jaké jsou možné komplikace nitrožilních výkonů?

Jako u každého jiného výkonu, i zde existují jistá rizika – nicméně jsou nepoměrně méně častá než u klasických operačním metod. Nejčastěji zmiňovanou komplikací je pocit přechodných parestezií (zhoršené vnímání tlaku na kůži nad ošetřovaným úsekem křečové žíly nebo zvýšená citlivost po doteku nad ošetřovanou oblast). Samozřejmě přechodnou komplikací mohou být větší modřiny a zatvrdliny v místě ošetřených nebo odstraněných křečových žil, ale toto považujeme spíše za součást normálního pooperačního průběhu. Naopak odpadají veškerá rizika a komplikace spojené s celkovou anestézií, neboť výkony provádíme jen v místním znecitlivění.

Jaké jsou alternativy k miniinvazívním výkonům na křečových žílách?

Tradičně jsou křečové žíly odstraňovány chirurgicky – podvazem v třísle a následně exstirpací (vytržením) postižené žíly pomocí speciálního lanka, výkon vyžaduje hospitalizaci a většinou se provádí v celkové anestezii. Nadále je tento výkon v naší zemi nejčastěji prováděným ošetřením křečových žil, ale je spojen s delší rekonvalescencí.

Jsou různé varianty minimálně invazivních technik k odstranění křečových žil?

Ano. Vedle laserového ošetření (na naší klinice prováděného od roku 2008) jsou dalšími častými metodami radiofrekvenční ablace žil (RFA), mechanicko-chemická ablace (MOCA), ošetření pomocí biologického lepidla nebo ultrazvukem navigovaná pěnová skleroterapie. Každá z těchto metod má své místo při správné indikaci, a jako každá jiná terapie má své výhody i nevýhody.

Je zákrok na křečových žílách pomocí laseru nebo radiofrekvence bolestivý?

Je to hodně individuální, každý pacient vnímá stejný výkon jinak. Pacienti uvádějí mírnou, případně žádnou bolest během zákroku a po něm. U těchto zákroku byla prokázána významně nižší bolestivost než při tradiční operaci.

Jak rychle se můžu po výkonu na křečových žílách vrátit ke svým každodenním činnostem?

Většina pacientů je typicky schopna návratu ke svým běžným činnostem do jednoho týdne. U těchto zákroků bylo klinicky prokázáno, že umožňují návrat pacientů k běžným činnostem a do práce podstatně rychleji než u běžného chirurgického odstranění křečové žíly. Většina pacientů nemá žádnou pracovní neschopnost.

Jak rychle dojde ke zlepšení příznaků?

Pokud je operace správně provedena a zároveň není těžší postižení hlubokého žilního systému, udává řada pacientů okamžitou úlevu od příznaků jako je bolest, pocit těžkosti v nohou a únava. Plného přínosu ošetření se dosahuje do 1 – 3 týdnů od operace.

Dá se křečovým žilám nějak předcházet?

Prevence vzniku křečových žil je prakticky nemožná. Je to dáno právě genetickou dispozicí a hormonálními vlivy. Lépe se dají ovlivnit pocity únavy a těžkých nohou. Částečně je možné zmírnit obtíže léky – ověřenými venofarmaky na lékařský předpis a preparáty působícími na reologické vlastnosti krve. Většího efektu docílíme nošením kompresivních punčoch. Z dalších doporučení je vhodný dostatek tekutin, dodržování životosprávy a správné výživy, střídavé sprchování končetin studenou a teplou vodou, některé cviky, které odkrvují přetížené nohy a posilují je nenásilným způsobem, a relaxační a kondiční cvičení (turistika, jízda na kole, tanec, plavání).

Má u křečových žil vliv přírodní a doplňková léčba?

Existují některá obecná doporučení, jimiž můžeme rozvoj a komplikace křečových žil oddálit či zpomalit. Patří mezi ně doporučení zdravé výživy – stravu nutno upravit tak, aby obsahovala dostatek vlákniny, vitamínů, bioflavonoidů (rutinu, citrínu), doporučuje se zvýšená konzumace pohanky, bobulovitého ovoce, citrusových plodů, česneku, jablek, otrub, luštěnin, celozrnného pečiva a těstovin, ořechů, semínek a listové zeleniny. Vhodné je omezení rafinovaných sacharidů (sušenky, koláče, dorty apod.) a vyhýbání se konzervovaným a upravovaným potravinám, smaženým jídlům, tabáku, alkoholu a soli. K dispozici je v lékárnách celá řada volně prodejných doplňků stravy na křečové žíly, na jejichž účinnost jsou však rozporuplné názory a nelze je považovat za léky.