BIOLITEC Cerelas E (vlnová délka 1470 nm, radiální vlákno) a radiofrekvenční generátor – VNUS ClosureFast.
  • pokud se rozhodnete pro laserovou operaci žil, pak Vám nabízíme nejmodernější laserový generátor o vlnové délce 1470 nm od firmy Biolitec s novým radiálním vláknem (emitujícím paprsky cirkulárně, tj. kolem vlákna)  
  • pokud se rozhodnete pro radiofrekvenční ablaci žil, pak Vám nabízíme moderní generátor  se systémem VNUS ClosureFAST s radiofrekvenčním katetrem www.venefitprocedure.com
  • při každém výkonu máme k dispozici ultrazvuk, kterým si přímo při operaci ověřujeme postižení žil, lokalizaci laserového vlákna nebo radiofrekvenčního katetru a také provedení  lokální anestézie podél žíly
  • vždy pouze jednorázové operační krytí a další jednorázové materiály, především laserová vlákna i radiofrekvenční katetry (po výkonu Vám nabídneme endovenozní vlákno nebo katetr s sebou domů…)
  • výkony provádíme striktně v místním umrtvení, bez nutnosti celkové anestézie nebo hospitalizace