Je nejefektivnějším a jediným způsobem, jak se křečových žil zbavit. Základem je klasicky nebo endovenózně (laser, radiofrekvence) provedená operace doplněná flebektomií, případně sklerotizací, termokoagulací radiofrekvenční jehlou nebo kožním laserem.

Operační odstranění varixů se dnes provádí ambulantně v lokálním umrtvení nebo za krátkodobé hospitalizace v nemocnici. Klasické odstranění hlavního povrchního žilního kmene (vena saphena magna a vena saphena parva) zavedením kovového nebo plastového vodiče s olivkou na konci a jejího vytržení z podkoží je spojeno s nutností řezu u kotníku (nebo pod kolenem) a v třísle a je spojenou s krátkodobou hospitalizací a celkovou nebo svodnou anestezií. Méně razantní odstranění křečových žil je pomocí invaginačního stripperu. Nejmodernější miniinvazivní metody využívají místo vytržení žíly metodu zatavení žilního kmene vláknem endovaskulárního laseru nebo sondou radiofrekvenční ablace. Principem operace je dosažení kontrolovaného smrštění a trvalého uzavření žíly pomocí laserové nebo radiofrekvenční energie, která je uvnitř žíly měněna na tepelnou energii. Energie je přenášena z generátoru pomocí speciálního katétru nebo sondy. Obě miniinvazivní metody jsou používány i na našem pracovišti. Hlavní výhodou miniinvazivních metod je podstatně kratší pooperační rekonvalescence, krátko- a střednědobé výsledky (týkající se znovuobjevení varixů) jsou však srovnatelné s tradiční chirurgickou metodou.

Před každou operací mají naši pacienti provedeno podrobné ultrazvukové vyšetření žilního systému. Usilujeme o odstranění všech patologicky změněných žil (které jsou již nadbytečné a po operaci nebudou chybět), naopak všechny zdravé žíly jsou ponechány. Maximální pozornost je soustředěna na funkčnost výkonu, optimální kosmetický efekt a co nejmenší pooperační bolestivost – cílem je minimální zásah do každodenního života. Rozsah operace je individuální a závisí na velikosti a stupně postižení žil.

Všechny operace provádíme v místním (lokálním) znecitlivění a bezprostředně po výkonu klienti odcházejí s doprovodem domů. O způsobu provedení operace i anestezie je každý klient předem informován. Významným přínosem ambulantní operace je odstranění nebo minimalizace negativních vedlejších příznaků celkové anestezie (zvracení, dlouhodobé přespávání či bolesti hlavy), běžná je žádná nebo pouze krátkodobá pracovní neschopnost a především nesrovnatelně kratší rekonvalescence oproti tradiční operaci.

Přednosti naší léčby

  • důraz na radikalitu operace a dlouhodobobý výsledek (úplné odstranění všech patologicky změněných žil)
  • výborný kosmetický efekt za užití endovenózních metod - laseru nebo radiofrekvence
  • minimálně bolestivý průběh operace i pooperačního období
  • žádná hospitalizace - ambulantní zákrok v místním znecitlivění s odchodem domů bezprostředně po výkonu
  • rychlá rekonvalescence
  • žádná nebo krátkodobá pracovní neschopnost (v závislosti na stupni postižení žilního systému a z toho vyplývajícího rozsahu operačního výkonu)
  • ošetření žilního kmene trvá jen několik minut

Jsou-li všechny způsoby léčby (ambulantní flebektomie, sklerotizace a endovenozní ošetření žil) vhodně prováděny, pak nejsou metodami konkurenčními, ale navzájem se doplňují.